Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook pretraga

Istina o ženidbi kralja Petra II Karađorđevića

Radoje Knežević:
Predgovor knjizi „Ženidba Kralja Petra II prema britanskim dokumentima“, autor Kosta St Pavlović, prvo izdanje „Naše delo“, London 1976. - VIDI PREDGOVOR

Kralj Petar II Karađorđević

Reč urednika sajta

Maja 2013. godine, srpska štampa donosi dosta informacija vezanih za ovaj događaj iz života poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II Karađorđevića. Objavljivanje na sajtu Predgovora profesora Radoja Kneževića knjizi Koste St Pavlovića „Ženidba kralja Petra prema britanskim dokumentima“ ima za cilj da posetioce sajta obavesti iz pera savremenika kako je to zaista bilo. O Radoju Kneževiću više na linku sajta: "Knjige koje govore"

Na istu temu možete pročitati i članak urednika sajta Dragoslava Simića pod nazivom „Engleska mirođija u srpskoj čorbi“ objavljen u nedeljniku „Čiode“ /koji je izlazio u Kanadi/, štampan 2007. godine, pisan prema tekstu profesora Radoja Kneževića. Više na linku: Promocije - "Engleska mirođija u srpskoj čorbi"

Izvinjavamo se čitaocima koji će zapaziti da su pojedine rečenice u tekstu PREDGOVORA Radoja Kneževića podvučene olovkom ili neki pasusi apostrofirani. Razlog je u tome što smo skenirali antikvarno izdanje knjige koja je već bila „obeležena“ bez želje da time utičemo na stavove posetilaca sajta.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Profesor Radoje Knežević, 1943. 15. decembra

Telegram profesora Radoja Kneževića poslanika Kraljevine Jugoslavije u Lisabonu kraljevskoj Vladi u Londonu naslovljen na Kralja Petra u vreme kada je Knežević dobio informaciju da je u Jajcu pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, doneta odluka o formiranju države federalnog ustrojstva, Jugoslavije, kao i ustavotvorne skupštine dve godine kasnije, kada joj je dat naziv Federativna Narodna Republika Jugloslavija (FNRJ).

Kralj Petar II u vreme datiranja telegrama prema odluci Velike Britanije i Vlade u Londonu je boravio na Bliskom istoku.

Vaše Veličanstvo

Ovo su danas sudbonosni trenuci i za vašu dinastiju i za jugoslovenski narod.

Vaša mladost ne dopušta vam da sagledate problem u svoj svojoj ozbiljnosti. Vaš presto je možda nepovratno izgubljen. Ali dugujete svojoj porodici i narodu iz koga ste ponikli da spasete bar ime Karađorđevića.

Stvaranje Titove vlade, kojoj podršku daje Moskva, jer je to njen instrument. A tako isto i London, jer trenutno ne može drukčije, preti da potpuno rastroji sve u našoj zemlji. Vi Kralj Srba imate danas jednu vladu, koja ne predstavlja nikakvu snagu u Jugoslaviji i nema nigde autoriteta u širokom svetu.

Vi razume se ne možete i ne smete pokleknuti pred svršenim činom Titove vlade, jer ste Vi i vaša Vlada jedini zakoniti predstavnici celoga naroda. Ali stoji činjenica da režim Purić ~ Živković ni politički ni moralno nije pozvan da pred jugoslovenima i pred inostranstvom osporava važnost Titove vlade, iza koje ima bar neka organizovana snaga.

Pođite u London i tamo obrazujte političku vladu stranačkih šefova sa najvećim srbskim imenom Slobodanom Jovanovićem. Ta politička vlada neće odmah otkloniti te teškoće, ali će barem značiti jedno olakšanje i mogućnost za izlaz iz ovoga jada. Takva vlada političkog autoriteta, moći će da sa nešto uspeha traži i priprema rešenja koja bi mogli prihvatiti i borci Jugoslavije i naša tri velika saveznika. U svakom slučaju takva vlada biće i jemstvo našem iskrvavljenom i od svih napuštenom narodu, da još ipak nije sve izgubljeno i da će njegovi interesi biti branjeni do najveće moguće mere.

Uzmite u razmatranje i eventualnost da se sa nekoliko ljudi i kojim članom nove vlade, prebacite u Jugoslaviju. Kao što su i vaš Ded i Otac umeli sići u rov kad su to tražile potrebe zemlje i čast dinastije. Posle svih grešaka koje ste počinili igrom oko ženidbe i likvidiranjem linije dvadeset i sedmog marta, a naročito dovođenjem na vlast šesto-januaraca koji su upropastili vašeg oca, pa su sad na najboljem putu da pokrhaju i vas i Jugoslaviju.

Vi imate pred sobom poslednju šansu, da zaslužite presto odlaženjem među trupe koje se bore za nacionalnu samostalnost Jugoslavije, i umiru sa vašim imenom na usnama. Istina je da vi tamo među njih ne možete otići sa ljudima koji su oličenje jedne ružne prošlosti i čije samo ime znači izazivanje naroda. Brzo vraćanje političkoj vladi predstavnika svih delova naroda i pripreme za vaš odlazak s proleća među borce u zemlju, mogu dati nade za dobro rešenje našeg problema i očuvanje prestola.

Budite svesni Vaše Veličanstvo da jugoslovensku monarhiju tako neophodnu za unutrašnju stabilnost i jedinstvo jugoslovena, može spasiti isključivo solidarnost Srba čvrsto okupljenih oko jednoga Kralja koji će sebe u državi smatrati ne samo samodržcem spahiluka već prvim i najodgovornijim članom nacionalne zajednice. Te spasonosne solidarnosti Srba međutim može doći samo u tom slučaju ako Vi nađete snage da se trgnete u ovom dvanaestom času, spremni i na popravku ranijih grešaka i na lične žrtve. Vaš povratak na široku nacionalnu i demokratsku liniju podvučenu dvadeset i sedmim martom, predstavlja, ponavljam, poslednju šansu za vas, za vašu dinastiju i za sprečavanje drugog građanskog rata u zemlji.

Vašoj savesti i vašem razboru se obraćam ne kao poslanik Vašeg Veličanstva u Portugaliji, već pre svega prijatelj vaše kuće i demokrat, koji kao i dvadeset i sedmog marta, brigu za svoj narod stavlja visoko iznad lične brige.

Vašem Veličanstvu odani,
Radoje L. Knežević svojeručno
15. decembra 1943. godine u Lisabonu

IZVOR: major Nikola Kosić; sačuvana dokumentacija iz vremena Kosićevog boravka u SAD posle zarobljeništva 1948. godine u koju je imao uvid priređivač sajta Dragoslav Simić.

Napomena priređivača: Po prijemu ovog telegrama nekoliko dana kasnije Vlada Purić ~ Živković penzionisala je Radoja Kneževića.

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana