Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook pretraga

Jugosloveni pred mikrofonom
Čehoslovačkog radija do 1938.

Nova saznanja o domaćoj istoriji radiofonije, 3. februar 2015.

Stranicu opremio urednik sajta Dragoslav Simić. Fotografije na Kolarcu snimio Anđelko Vasiljević.

Plakat

Beleška urednika sajta Dragoslava Simića:

Najavu ove stranice preuzeo sam sa sajta Penzin Penzin (@penzinrs) čiji su urednici svojom inicijativom preuzeli sve moje podatke koje sam poslao kao najavu ovog fantastičnog događaja i tako pomogli da ova informacija ode što dalje u svet.

Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine

Veoma zanimljiv događaj sutra na Kolarcu: #istorija + #radio + Kraljevina #Jugoslavija + Češka + Slovačka http://www.penzin.rs/kolarac-tonski-zapisi-govora-jugoslovena-u-cehoslovackoj-do-1938-godine/ ...

Šta je predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije rekao u svom govoru na sahrani Masarika? Kako su gosti iz Jugoslavije dočekani i kako su pozdravili domaćine na Sveslovenskim sokolskim igrama 1938. godine u Pragu?

Koja su nova saznanja u domaćoj radiofoniji?

Najveći broj snimaka koji će biti predstavljeni potiče sa 10. Sveslovenskog sokolskog sleta održanog 1938. godine u Pragu, tada prestonici ujedinjene Čehoslovačke.

Učesnici događaja:

Đorđe Malavrazić, glavni urednik Drugog programa Radio Beograda, dr Slobodan Selinić, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Dragoslav Simić novinar i osnivač sajta Audio i foto arhiv koji je ove snimke pronašao u Radio Pragu uz svesrdnu pomoć Vaslava kasika direktora Radio Praga kome dugujemo neizmernu zahvalnost za sačuvani materijal.

Posetioci na Kolarcu slušaće izbor tonskih zapisa prema emisiji “Nevidljivi ljudi” koju je 2004. godine vodio Dragoslav Simić:

 1. Vaslav Kasik, direktor Radio Praga, govori o čehoslovačkom radiju pre Drugog svetskog rata (2004. godina)
 2. Poslanik Kraljevine Jugoslavije u Pragu, književnik Mita Dimitrijević, govori o svom prijateljstvu sa predsednikom Čehoslovačke Tomašom Masarikom (1937. godina)
 3. Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije, dr Milan Stojadinović, na sahrani Predsednika Tomaša Masarika (1937. godina)
 4. Snimak pevanja grupe radnika farike duvana sa juga Srbije, snimio nemački radio, sačuvao Radio Prag (1936? godina)
 5. Reporter iz Bratislave u prenosu uživo, na dočeku sokolara iz Kraljevine Jugoslavije na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 6. Čehoslovački general Aleksandar Zah pozdravlja sokolare iz Kraljevine Jugoslavije na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 7. Divizijski general Jovo Kukavičić* otpozdravlja domaćinima na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 8. Dragoš AdamovićInženjer Dragoš Adamović, sekretar aero-kluba „Naša krila“ (foto pored, preuzeto sa sajta cigalic.50webs/com – Naša krila), sa drugim avijatičarima, odmah pri sletanju u Čehoslovačku, pozdravlja domaćine 10. Sveslovenskog sokolskog sleta u Pragu (1938. godina)
 9. Govori sedamnaestogodišnja Jovanka Jovanović iz Zemuna, na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 10. Pozdrav nepoznatog omladinca sokolara iz Kraljevine Jugoslavije na Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)

Predavanja i prezentacija tonskih zapisa:
„Jugosloveni pred mikrofonima Čeholovačkog radija do 1938.“
Kolarčeva zadužbina, Beograd
utorak, 3. februar 2015. godine, 19:30 časova.
ulaz slobodan

*Napomena o generalu Kukavičiću čiji je govor u Bratislavi sačuvao Čeholsovački radio 1938. na X svesokolskom sletu:

Tražeći više detalja o divizijskom generalu Jovu Kukavičiću (1881—1969, zarobljen 1941. godine, nije se vratio na dužnost nakon rata), Penzin je pronašao i isečak iz knjige Aleksandra M. Ognjevića „Bristol Blenheim“, o avionu, britanskom lakom bombarderu , u kom se u poglavlju o Kraljevini Jugoslaviji, na 28. strani, pominje i general Jovo Kukavčić (ovde bez još jednog „i“) u Aprilskom ratu, a u vezi sa mogućom operacijom bombardovanja Zadra 8. aprila 1941. godine od strane 8. bombarderskog puka Kraljevine Jugoslavije (Više detalja na sajtu knjige „Bristol Blenheim, The Yugoslav Story, Operational Record 1937–1958; Aleksandar M. Ognjenović„).

Olgica Stefanović
Olgica Stefanović urednica Predavačkog sektora Kolarčeve zadužbine

Slušaj:     (mp3)

Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine

Govori Đorđe Malavrazić

Slušaj:     (mp3)

Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine
S leva na desno: Đorđe Malavrazić, dr Slobodan Selinić i Dragoslav Simić
Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine
Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine
Dr Slobodan Selinić i Dragoslav Simić

Govori dr Slobodan Selinić

Slušaj:     (mp3)

Kolarac: Tonski zapisi govora Jugoslovena u Čehoslovačkoj do 1938. godine

Govori Dragoslav Simić

Slušaj:     (mp3)

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Vaslav Kasik - direktor Radio Praga

Slušaj:     (mp3)

Sokolski slet
Fotografija Sokolskog sleta snimljena je u Pragu 1938. godine

Mita Dimitrijević pisac i diplomata, predstavnik Kraljevine Jugoslavije u Čehoslovačkoj. Tonski zapis potiče iz 1937. godine.

Slušaj:     (mp3)

Predsednik Milan Stojadinović sa članovima svoje Vlade
Predsednik Milan Stojadinović sa članovima svoje Vlade

Dr Milan Stojadinović govori na sahrani Predsednika Čehoslovačke Republike Tomaša Masarika 1937. godine

Slušaj:     (mp3)

Peva grupa radnika fabrike duvana sa juga Srbije

Slušaj:     (mp3)

Sokoli Kraljevine Jugoslavije na X Sveslovenskom sokolskom sletu u Bratislavi i Pragu 1938.

Reporter iz Bratislave - Sokolski slet

Slušaj:     (mp3)

Genral Aleksandar Zah
Genral Aleksandar Zah bio je vojni ataše Čehoslovačke Republike u Jugoslaviji 1922 do 1923. godine. Tokom Drugog svetskog rata bio je u zarobljeništvu.

General Aleksandar Zah

Slušaj:     (mp3)

General Jovo Kukavičić – predvodio je na sletu vojnu delegaciju sokola Kraljevine Jugoslavije.
Jovo Kukavičić (1881—1969), divizijski general. Odveden u zarobljeništvo 1941. godine, posle rata nije nastavio službu.

Slušaj:     (mp3)

Ing Dragoš Adamović, sekretar, Naša krila

Slušaj:     (mp3)

Jovanka Jovanović

Slušaj:     (mp3)

Jovanka Jovanović Lončarić
Jovanka Jovanović Lončarić; snimio sam je na terasi njenog stana u Zemunu 2011. godine kada je na proputovanju iz Amerike u kojoj je živela kod ćerke, došla u Zemun na krštenje unuka. Imala je tada 90 godina. Ona definitivno ulazi u istoriju jugoslovenske radiofonije jer njena izjava data Čehoslovačkom radiju 1938. godine u Pragu, najstariji ili možda jedini sačuvani glas neke građanke iz Jugoslavije, snimljen pre Drugog svetskog rata uopšte i sačuvan. Kada je kao predstavnica jugoslovenskih sokola učestvovala na sokolskom sletu, imala je tada 17 godina. Kasnije posle rata bila je profesorka u Zemunskoj gimnaziji. Predavala je fizičko vaspitanje.

omladina

Pozdravi omladine

Slušaj:     (mp3)

Dušan Kvapil
Dr Dušan Kvapil profesor na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, prevodilac sa češkog jezika, poznavalac čeholslovačke istorije,
puno mi je pomogao da razumem u potpunosti sve tonske zapise na kojima su govorili reporteri Čehoslovačkog radija tokom X sveslovenskog sleta
u Bratislavi i Pragu. Ovaj snimak sam napravio u centru Beograda 2005. godine.

DANI ČEŠKE KULTURE U KRAGUJEVCU 2015.

(Kragujevačke novine, 30.04.2015)

Osnivajući 16. juna 2014. godine u Skupštini grada Kragujevca udruženje „Čeha Šumadije” njegovi članovi su naglasili da je njihova misija, pre svega, da podsete na veliki značaj koji su imali češki doseljenici u 19. i prvoj polovini 20. veka na razvoj moderne Srbije i, naravno, Šumadije. U okviru te svoje misije oživljavanja već odavno zaboravljenih tesnih kulturnih češko-srpskih veza udruženje „Česi Šumadije” iz Kragujevca od 21. aprila do 12. maja 2015. organizovali su prvi put manifestaciju „Dani češke kulture u Kragujevcu” u okviru koje će sugrađani moći da prisustvuju predavanjima i tribinama, koncertima i projekcijama filmova.

DANI ČEŠKE KULTURE U KRAGUJEVCU 2015.
S leva na desno: Dragoslav Simić, Nenad Karamijalković predsednik udruženja “Česi Šumadije” i Đorđe Malavrazić

Prvi u nizu ovih kulturoloških sadržaja prezentovan je Kragujevčanima 21. aprila 2015, u Galeriji Narodne biblioteke „Vuk Karadžić”. Reč je o tribini i predavanju „Jugosloveni pred mikrofonom Čeholsovačkog radija do 1938. godine”, na kojoj su učestvovali Đorđe Malavrazić (glavni i odgovorni urednik Drugog programa Radio Beograda) i Dragoslav Simić (novinar i osnivač sajta Audio i foto arhiv). Publika je imala prilike da čuje do sada nepoznate snimke radijskih govora na temu jugoslovensko-čehoslovačkih odnosa između dva svetska rata, a u umetničkom delu programa učestvovala je harfistkinja Minja Stojanović. Pravi rariteti za uživanje bili su sledeći tonski zapisi:

 1. Vaslav Kasik, direktor Radio Praga, govori o čehoslovačkom radiju pre Drugog svetskog rata (2005. godina)
 2. poslanik Kraljevine Jugoslavije u Pragu, književnik Mita Dimitrijević, govori o svom prijateljstvu sa predsednikom Čehoslovačke Tomašom Masarikom (1937. godina)
 3. predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije, dr Milan Stojadinović, na sahrani Predsednika Tomaša Masarika (1937. godina)
 4. snimak pevanja grupe radnika farike duvana sa juga Srbije, snimio nemački radio, sačuvao Radio Prag (1936? godina)
 5. reporter iz Bratislave u prenosu uživo, na dočeku sokolara iz Kraljevine Jugoslavije na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 6. general Miloš Zak pozdravlja sokolare iz Kraljevine Jugoslavije na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 7. divizijski general Jovo Kukavičić* otpozdravlja domaćinima na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 8. inženjer Dragoš Adamović, sekretar aero-kluba „Naša krila“ (foto pored, preuzeto sa sajta cigalic.50webs/com – Naša krila), sa drugim avijatičarima, odmah pri sletanju u Čehoslovačku, pozdravlja domaćine 10. Sveslovenskog sokolskog sleta u Pragu (1938. godina)
 9. govori sedamnaestogodišnja Jovanka Jovanović iz Zemuna, 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)
 10. pozdrav nepoznatog omladinca sokolara iz Kraljevine Jugoslavije na 10. Sveslovenskom sokolskom sletu u Pragu (1938. godina)

Manifestacija „Dani češke kulture u Kragujevcu 2015” realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike, Ambasade Češke Republike u Beogradu i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Postavljeno: februar 2016.

Autor sajta  Kratka biografija Dragoslava Simića, osnivača sajta www.audioifotoarhiv.com
Dragoslav Simić Video zapis - O knjigama koje govore: Veče Dragoslava Simića. Narodna biblioteka Kruševac. Novinarka Maja Martinović, (Radio televizija Kruševac) 2006.
Dragoslav Simić je ekspert za proizvodnju radio programa o čemu svedoči ovaj sajt na kome možete čuti 1000 dokumentarnih radio emsija Dragoslava Simića: opširnije vidi

sicke41@gmail.com

english   YouTube   facebook sajta

Staza Vašeg puta vodi Vas u svet audio i foto arhiva novinara Dragoslava Simića.
Najznačajnije ličnosti iz političke i kulturne istorije nekadašnje Jugoslavije i današnje Srbije, pojavljuju se u izlozima ovog sajta.
Možete čuti veliki broj dokumentarnih radio emisija Dragoslava Simića i njegovih kolega po izboru urednika ili gledati fotografije snimljene iz profesionalnog ugla. Sajt otvara sačuvane porodične zvučne arhive na srpskom jeziku nastale pre i posle Drugog svetskog rata.
"Gosti sajta", “Knjige koje govore”, "Vaša pisma", "Radio kritika", "Prijatelji sajta", "Novi projekti", "Da li ste pročitali retke knjige" ~ samo je deo stranica ove elektronske izložbe okrenute novim medijima u svetu.
Sajt spada u domen nematerijalne kulture. Sajt je nekomercijalan.
Pristup sajtu je slobodan. Podržite ga donacijom. Novčani prilozi uplaćuju se preko žiro računa.
Informacije: urednik sajta Dragoslav Simić sicke41@gmail.com


Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti, E-prodavnica

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana