Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook pretraga

Radio emisije iz kolekcije

DRAGOSLAV SIMIĆ

(...PROČITAJTE CELU KNJIGU...)

AUTOBIOGRAFIJE UŽIVO

od Slobodana Jovanovića do danas

Autobiografije uživo

Ovo su korice knjige "Autobiografije uživo" koja je objavljena 2007.godine i rasprodata, ali je zato možete čuti na sledećoj stranici sajta.

Sve emisije emitovane su uživo.

Kаzivаnjе Đorđa Malavrazića nа tribini о knjizi Аutоbiоgrаfiје uživо Drаgоslаvа Simićа, Kоlаrčеvа zаdužbinа, mај 2007. T E K S T

Biografije uživo - pdf

Autobiografije uživo

Matija Bećković
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Matija Bećković:       (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Matija Bećković rođen je 29. novembra 1939. godine u Senti. Redovan je član SANU od 1991, pisac antologijskih knjiga pesama „Reče mi jedan čovek“, „Lele i kuku“, „Kaža“, „Ćeraćemo se još“ itd. Upečatljiva književna pojava, Bećković je svojim pokretom i glasom jedna od najzapaženijih pesničkih ličnosti srpske književnosti. Kritičari su kao pravi podvig ocenili njegov rad na planu jezika. Mihiz ga je nazvao „duhovitim princom srpske poezije.“

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”, Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Aleksandar Jerkov:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Aleksandar Jerkov
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Aleksandar Jerkov profesor Filološkog fakulteta rođen je 1960. godine u Beogradu. Autor je niza knjiga od kojih se izdvajaju Antologija srpske proze postmodernog doba, Antologija postmoderne proze postmodernog doba, Nova tekstualnost, Antologija beogradske priče, studija „Od modernizma do postmodernizma“ i druge. Jerkov je bio urednik „Vidika“ i glavni urednik „Prosvete“.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Rajko Đurić
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Rajko Đurić:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Rajko Đurić, rođen je 3. 10. 1947. u Malom Orašju, kod Smedereva. Završio filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1971) i na istom fakultetu doktorirao (1985). Postdoktorsko usavršavanje nastavio na univerzitetima u Hajdelbergu i Bohumu, a predavao je na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i INALCO u Parizu. Autor je više zbirki pesama, za koje je dobio nagradu Železare Sisak u Sisku, Švedskog PEN centra „Kurt Tuholski“ i Instituta Otvoreno društvo u Budimpešti, a za svoje eseje i stručne radove nagradu Fonda za slobodno izražavanje u Njujorku. Koscenarista je filma E. Kusturice „Dom za vešanje“. Od 1971. do 1991. bio je novinar i urednik Kulturne rubrike lista „Politike“. Od 2004. je pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Tanjuga.

IZ BIOGRAFIJE RAJKA ĐURIĆA

„Zagonetke Roma“, objavio SANU
U zbornicima SANU objavljen je veći broj njegovih tekstova o kulturi i holokaustu Roma.
Među naučnim delima zauzimaju posebno mesto naslovi:
„Istorija Roma“,
“Istorija romske književnosti“
„Istorija holokausta Roma“
„Gramatika romskoga jezika“
„Romski glagoli, njihovo poreklo i značenje“, koja predstavlja prvi naučno-istraživački rad te vrste u svetu.
Objavio je 30 zbirki pesama.

Ceo tekst iz emisije u kojoj je govorio Rajko Đurić možete pročitati OVDE.

Raško Jovanović:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Pogledajte i link Radio kritika, dr Raško Jovanović

Raško Jovanović
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Raško Jovanović, rođen u Beogradu 1932, književnik i radio kritičar Politike Ekspres, Borbe i Politike, u svom profesionalnom životu bio je predsednik Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, kustos Pozorišnog muzeja Srbije, Naučni savetnik u Institutu za književnost, umetnički direktor Beogradskog dramskog pozorišta, odgovorni urednik časopisa Pozorišna kultura i profesor na dva fakulteta FDU i Braća Karić. Objavio je više knjiga iz oblasti teatrologije i oko hiljadu članaka posvećenih radiju i radio kritici.


Staza Vašeg puta vodi Vas u svet audio i foto arhiva novinara Dragoslava Simića.
Najznačajnije ličnosti iz političke i kulturne istorije nekadašnje Jugoslavije i današnje Srbije, pojavljuju se u izlozima ovog sajta.
Možete čuti veliki broj dokumentarnih radio emisija Dragoslava Simića i njegovih kolega po izboru urednika ili gledati fotografije snimljene iz profesionalnog ugla. Sajt otvara sačuvane porodične zvučne arhive na srpskom jeziku nastale pre i posle Drugog svetskog rata.
"Gosti sajta", “Knjige koje govore”, "Vaša pisma", "Radio kritika", "Prijatelji sajta", "Novi projekti", "Da li ste pročitali retke knjige" ~ samo je deo stranica ove elektronske izložbe okrenute novim medijima u svetu.
Sajt spada u domen nematerijalne kulture. Sajt je nekomercijalan.
Pristup sajtu je slobodan. Podržite ga donacijom. Novčani prilozi uplaćuju se preko žiro računa.
Informacije: urednik sajta Dragoslav Simić sicke41@gmail.com


Dragoljub Pokrajac
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Dragoljub Pokrajac:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Dr Dragoljub Pokrajac rođen je 1970. u Šibeniku, gde je živeo do 1976, kada se sa porodicom seli za Niš. Učesnik je studentskih protesta 1991, 1992. i 1996. Od 1993. do odlaska u Sjedinjene Američke Države radi kao asistent na Katedri za Telekomunikacije. 1997. magistrira i iste godine odlazi u SAD. Tamo upisuje doktorske studije iz računarstva, 2002. doktorira sa tezom iz prostorno-vremenskog data mininga. Od 2002. je docent na državnom Univerzitetu Delaver. Član je katedri za računarstvo i za primenjenu matematiku i teorijsku fiziku, a učestvuje u više naučnih projekata iz oblasti video nadzora, bioinformatike i obrade slike. Bavi se sakupljanjem naše narodne muzike snimljene do Drugog svetskog rata u SAD.

Isak Asiel:       (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Isak Asiel
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Isak Asiel, rabin beogradski, rođen je 1964. u Beogradu. Osnovnu i Srednju muzičku školu Mokranjac završio je u Beogradu. Visoku talmudsku školu Yeshivat Har Etzion završio u Izraelu februara 1995. godine. Od marta 1995. je rabin jevrejske zajednice u Srbiji i Makedoniji. Za svoj rad dobio je dva priznanja Svetske organizacije ortodoksnih rabina u Jerusalimu 2001. i 2006. Oženjen je Rahelom Hanin. Imaju dve ćerke Hanu i Orli. Živi i radi u Beogradu.


Staza Vašeg puta vodi Vas u svet audio i foto arhiva novinara Dragoslava Simića.
Najznačajnije ličnosti iz političke i kulturne istorije nekadašnje Jugoslavije i današnje Srbije, pojavljuju se u izlozima ovog sajta.
Možete čuti veliki broj dokumentarnih radio emisija Dragoslava Simića i njegovih kolega po izboru urednika ili gledati fotografije snimljene iz profesionalnog ugla. Sajt otvara sačuvane porodične zvučne arhive na srpskom jeziku nastale pre i posle Drugog svetskog rata.
"Gosti sajta", “Knjige koje govore”, "Vaša pisma", "Radio kritika", "Prijatelji sajta", "Novi projekti", "Da li ste pročitali retke knjige" ~ samo je deo stranica ove elektronske izložbe okrenute novim medijima u svetu.
Sajt spada u domen nematerijalne kulture. Sajt je nekomercijalan.
Pristup sajtu je slobodan. Podržite ga donacijom. Novčani prilozi uplaćuju se preko žiro računa.
Informacije: urednik sajta Dragoslav Simić sicke41@gmail.com


Đorđe Malavrazić
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Đorđe Malavrazić:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Đorđe Malavrazić, novinar, esejista i teoretičar medija, magistar nauka. Rođen 1947. u Herceg Novom. Od 1971. zaposlen u Radio Beogradu. Za Treći program sačinio prvi naš veći izbor tekstova o fenomenu intertekstualnosti pod naslovom Mreža tekstova (1978). Za isti program i časopis uredio tematsku celinu Biće i jezik Radomira Konstantinovića (1983). Autor je razgovora sa istaknutim domaćim i svetskim estetičarima filozofima. Bio je glavni urednik Dramskog programa u vreme njegovih najvećih međunarodnih uspeha. Jedan je od osnivača Festivala dokumentarne radiofonije (FEDOR) i inicijator je internacionalno ugledne Radionice zvuka (1985). Iz njegovog bavljenja radio-dramom proistekla je knjiga Gornji bezdan zvuka – Neda Depolo (1999).
Sada je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Sa Ratomirom Damjanovićem objavio knjigu-katalog o kulturnom radiju Elitizam za sve (2003). Povodom 80. godišnjice Radio Beograda, priredio opsežan zbornik radova Književnost i radio (2004), sa predgovorom i kritičkom aparaturom. Osnovao nagradu Knjiga godine u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije i pokrenuo ediciju knjiga o nagrađenim delima. Eseje i rasprave iz istorije radija i estetike avangardne umetnosti objavljuje u listovima i časopisima.

Jovan Ćirilov
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Jovan Ćirilov:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Jovan Ćirilov, prozni pisac, esejista, dramaturg i prevodilac sa francuskog jezika, rođen je u Kikindi 1931. godine. Jedan je od osnivača BITEFA, dugogodišnji upravnik Ateljea 212 i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Mnogo je pisao i objavio, a njegov bliski prijatelj rekao je da je Ćirilov „krhki mladić“, jedan od najharmoničnije obrazovanih intelektualaca našeg vremena.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Danilo Basta rodio se 4. septembra 1945. u Zrenjaninu. Za redovnog profesor Pravnog fakulteta u Beogradu na katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava, postavljen je 1993. godine. Njegove najznačajnije objavljene monografije i udžbenici: „Johan Goglib Fihte i francuska revolucija“, „Pravo pod okriljem utopije“, „Pravo i sloboda“, „Večni mir i carstvo slobode“ i „Pet likova Slobodana Jovanovića“. Danilo Basta doktorirao je 1978. godine. Prevodi Kanta, Fihtea, Ničea i druge.

Danilo Basta
Snimio Matija Koković

Danilo Basta (Slobodan Jovanović, snimak BBC,1943):

  (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Slobodan Jovanović
Profesor Slobodan Jovanović

Slobodan Jovanović, rođen je 1869. u Novom Sadu, tada Austrougarskoj, a umro je u izgnanstvu u Londonu 1958. Za njega je Vladimir Ćorović zapisao: „Slobodanu Jovanoviću ide u jednu od najvećih zasluga što je bez naročitog upinjanja, izradio srpski moderni intelektualni stil.“ Još 1897. postavljen je za profesora državnog prava na beogradskoj Velikoj školi, kasnije Beogradskom univerzitetu. Objavio je veliki broj knjiga iz istorije, pravnih nauka i književnosti. 27. marta 1941. ulazi u koalicionu vladu generala Simovića, a jedno vreme u Londonu je bio i predsednik Jugoslovenske izbegličke vlade. 1946. na insceniranom suđenju generalu Mihailoviću u Beogradu, komunističke vlasti osuđuju Jovanovića u odsustvu na 20 godina zatvora. Sve do 1990. godine njegova dela nisu mogla biti štampana u Jugoslaviji.

Dejan Kosanović

Dejan Kosanović:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Dejan Kosanović, rođen u Beogradu 1930, diplomirao režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu 1952. godine. Radio na filmu, prvo kao asistent režije mnogih domaćih i stranih filmskim reditelja, zatim kao reditelj realizovao 35 dokumentarnih filmova i preko 200 televizijskih dokumentarnih emisija za jugoslovenske i inostrane televizije (Francuska, Nemačka, SAD). Od 1962. godine predavao Organizaciju filmske proizvodnje na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i penzionisan 1995. kao redovni profesor. Od 1971. godine aktivno se bavi proučavanjem početnog perioda istorije filma, doktorirao 1983. sa tezom Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1896–1918. Objavio preko 250 bibliografskih jedinica u zemlji i inostranstvu, najvećim delom posvećenih ranoj filmskoj prošlosti, od čega 13 knjiga (na srpskom, italijanskom, engleskom i francuskom jeziku). Živi i radi u Beogradu.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Dušan Janjić
Fotografiju snimio Dragoslav Simić

Dušan Janjić:        (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Dušan Janjić, rođen 28. marta 1950 u Vranju. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao (1987) i doktorirao (1997), na istom fakultetu, na temu teorijskog određenja pojma „nacija“. Autor je preko 100 publikacija (knjiga, članaka itd.) među kojima su i sledeće: Otvoreno pitanje nacije, Beograd, 1980; Rečnik „nacionaliste“, Beograd, 1986, Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 1988; Određenje nacije (Analiza „konstitutivnih elemenata“ definicija nacije i pokušaj sintetičkog određenja nacije), doktorski rad, Beograd, 1987; Država i nacija, Zagreb, 1988; Nacija – šta je to?, Beograd, Trento, 1993; Bosna i Hercegovina između rata i mira, Institut društvenih nauka i Forum za etničke odnose, Beograd, 1972 ; Sukob ili dijalog. Srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana; Srbija između prošlosti i budućnosti (na srpskom i engleskom), Beograd, 1995 i 1997. Osnivač i koordinator Foruma za etničke odnose. Član SK Srbije (1968–1988), osnivač i potpresednik Socijaldemokratije (1997–1999) Urednik različitih stručnih časopisa i izdanja.

Radomir Putnik
Snimio Slobodan Bibić

Radomir Putnik:       (mp3)

/ trajanje: oko 30 minuta /

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo”
Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

Radomir Putnik, književnik i dramaturg, rođen je 9. jula 1946. godine u Odžacima. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Vršcu. Diplomirao je na odseku dramaturgije na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1972. Od godine 1972. do 1976. urednik pozorišne i filmske rubrike u listu Književna reč. Najveći deo radnog veka proveo u TVB, gde je radio od 1974. godine; počeo je kao honorarni dramaturg Dramske redakcije I programa, a boravak u toj instituciji završio kao glavni i odgovorni urednik Umetničkog programa. U međuvremenu bio je direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je i pozorišni kritičar Trećeg programa Radio Beograda (1974–1993) i Politike (1986–1993) i glavni urednik časopisa Scena (1990–1994). Objavio je više knjiga poezije („Ptica ružičaste kože“, „Nedeljni ručak“, „Otkrivanje vremena“), proze („Priče o smrti“), teatroloških i dramaturških ogleda („Približavanje pozorištu“, „Čitajući iznova“, „Dramaturški poslovi“); napisao je petnaest drama, izvođenih na radiju, prikazivanih u profesionalnim pozorištima i na televiziji, kao i televizijsku seriju „Kraj dinastije Obrenović“. Profesor dramaturgije u Filmskoj školi Dunav filma u Beogradu.

Ivan Aleksić:        (mp3)

Emisija objavljena u knjizi “Autobiografije uživo” Dragoslava Simića, Beograd, 2007.

/ trajanje: oko 30 minuta /

Ivan Aleksić, poslovni čovek iz Londona, rođen je u Beogradu 1937. godine. Upisao je Pravni fakultet, ali je 1959. godine prebegao u Francusku, a deset godina kasnije trajno se nastanjuje u Velikoj Britaniji. Tu prvi prihvata tehnologiju nemačkih stručnjaka za proizvodnju veštačke gume koji su eksperimente iz ove delatnosti vršili u toku Drugog svetskog rata u Nemačkoj, a Amerikanci ih posle rata naselili u SAD. 2005. Aleksić svoju fabriku za proizvodnju veštačke gume iz Engleske preseljava u Srbiju. Od tada živi u Beogradu. Od 1967. sa suprugom član je izdavačkog saveta „Našeg dela“ na čijem se čelu nalazi Desimir Tošić. Aleksić aktivno pomaže demokratske promene u Srbiji još od 1990, a za te zasluge odlikovala ga je britanska kraljica ordenom MBE za poboljšanje odnosa naše zemlje i Velike Britanije.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com


Staza Vašeg puta vodi Vas u svet audio i foto arhiva novinara Dragoslava Simića.
Najznačajnije ličnosti iz političke i kulturne istorije nekadašnje Jugoslavije i današnje Srbije, pojavljuju se u izlozima ovog sajta.
Možete čuti veliki broj dokumentarnih radio emisija Dragoslava Simića i njegovih kolega po izboru urednika ili gledati fotografije snimljene iz profesionalnog ugla. Sajt otvara sačuvane porodične zvučne arhive na srpskom jeziku nastale pre i posle Drugog svetskog rata.
"Gosti sajta", “Knjige koje govore”, "Vaša pisma", "Radio kritika", "Prijatelji sajta", "Novi projekti", "Da li ste pročitali retke knjige" ~ samo je deo stranica ove elektronske izložbe okrenute novim medijima u svetu.
Sajt spada u domen nematerijalne kulture. Sajt je nekomercijalan.
Pristup sajtu je slobodan. Podržite ga donacijom. Novčani prilozi uplaćuju se preko žiro računa.
Informacije: urednik sajta Dragoslav Simić sicke41@gmail.com


Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana